Kwaliteitsindicatoren
Menu

Ggz-triagewijzer inhoudelijk geschikt voor landelijke invoering

De ggz-triagewijzer, het hulpmiddel voor ggz-crisisdiensten om vast te stellen welke hulp een persoon wanneer nodig heeft, is door 16 crisisdiensten getest. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste crisisdiensten de ggz-triagewijzer inhoudelijk geschikt vinden voor landelijke invoering. De crisisdiensten halen nog niet altijd de aanrijtijden die passen bij de ggz-triagewijzer.

Nieuws 14 mei 2018

Om te zorgen dat mensen met een acute vraag het eerst hulp ontvangen van de ggz-crisisdienst, heeft SiRM met hulpverleners een ggz-triagewijzer ontwikkeld. De triagewijzer bouwt voort op een triageprotocol van ggz-crisisdiensten in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, die recent een prijs gewonnen hebben voor vernieuwende triage. Op basis van de ggz-triagewijzer kan de ggz-crisisdienst inschatten welke hulp een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s). De triagewijzer is daarnaast nuttig voor verwijzers (o.a. huisarts en politie), omdat hiermee meer helderheid komt over de procedure, de wachttijden en de benodigde informatie voor de ggz-crisisdienst. 

De ggz-triagewijzer is in de tweede helft van 2017 door 16 crisisdiensten getest. Voor in totaal 8400 verzoeken om een crisisbeoordeling hielden de crisisdiensten bij of de triagewijzer bruikbaar was om de urgentie vast te stellen en of de hulpverleners op tijd bij de cliënt konden zijn voor een beoordeling. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat de meeste crisisdiensten de ggz-triagewijzer inhoudelijk geschikt vinden; In circa 90% van de gevallen was de gekozen urgentie gelijk aan de urgentie die volgde uit de ggz-triagewijzer. De nieuwe norm voor de aanrijtijd van de hoogste urgentiecategorie voor de ggz-crisisdienst wordt nog niet altijd gehaald: het lukte in 60% van de gevallen om binnen een uur de beoordeling van de cliënt te starten. De aanrijtijd van 4 uur voor de urgentiecategorie daaronder werd in ruim 90% van de gevallen behaald. 

Door middel van een subsidieregeling dit jaar en nieuwe bekostiging vanaf volgend jaar ontvangen ggz-crisisdiensten aanvullende bekostiging om de aanrijtijden wel te kunnen halen. Hiermee worden belangrijke verbeteringen in de acute ggz gerealiseerd.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600