Kwaliteitsindicatoren
Menu

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland

SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Partijen hebben het kwaliteitskader in januari gezamenlijk aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere verbetering van de spoedzorg in Nederland.

Nieuws 19 januari 2018

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader richt zich op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren en beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de samenwerking van de schakels in de keten.

Het kwaliteitskader bevat onder andere normen voor de opleiding en werkervaring van hulpverleners op de SEH. De belangrijkste nieuwe norm is dat op iedere geopende SEH 24/7 tenminste een arts met minimaal 2 jaar klinische ervaring aanwezig moet zijn, waarvan minimaal 1 jaar ervaring in een poortspecialisme. 

Partijen hebben in de aanbiedingsbrief aan het Zorginstituut aangegeven dat zij een budget impact analyse wensen op (een aantal van) de nieuwe normen, voorafgaand aan de implementatie ervan. Het doel van deze budget impact analyse is het in kaart brengen van de financiële en organisatorische consequenties. De uitkomsten van de budget impact analyse kunnen mogelijk leiden tot bijstelling van normen. Partijen maken in de komende maanden afspraken met elkaar over de (snelheid van) implementatie van de nieuwe normen in het kwaliteitskader.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600