Kwaliteitsindicatoren
Menu

Partijen Taskforce EPA Oost-Veluwe starten pilot 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid

In opdracht van de Taskforce EPA heeft SiRM met partijen een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het advies- en meldpunt wordt belegd bij de ggz-crisisdienst van GGNet, waar een triagist 24/7 beschikbaar zal zijn voor meldingen van personen met psychische kwetsbaarheid.

Nieuws 12 maart 2018

De triagist is 24/7 beschikbaar voor zowel acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie als voor hulpvragen waarbij de verwachting is dat geen psychiatrische zorg nodig is. Voor de acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie kan de melder het huidige telefoonnummer van de crisisdienst van GGNet bellen. Voor zorgwekkende situaties waarbij het vermoeden is dat geen psychiatrische zorg, maar hulpverlening vanuit de gemeente (Wmo-hulpverlening) nodig is, kan de melder een nieuw tweede telefoonnummer bellen. De triagist van GGNet voert vervolgens de triage / intake uit.  

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben met GGNet afspraken gemaakt over de voorwaarden waar de triage / intake van de triagist aan moeten voldoen. Daarnaast zijn met GGNet en andere aanbieders van zorg voor personen met psychische kwetsbaarheid in de regio afspraken gemaakt over de opvolging na een melding. Deze afspraken zijn gemaakt om te waarborgen dat de triagist van GGNet altijd de meest passende hulp in kan zetten. De gemaakte afspraken worden getoetst in een pilot. De pilotregio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600