Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM adviseert Taskforce EPA Oost-Veluwe over 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid

SiRM adviseert partijen in de regio Oost-Veluwe over het inrichten van een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Nieuws 20 september 2017

In opdracht van de Taskforce EPA is SiRM gestart met het verkennen van het huidige aanbod van dienstverlening in de regio Oost-Veluwe. De Taskforce EPA is een samenwerkingsverband tussen vijf grote GGZ zorgaanbieders, Zilveren Kruis, cliëntenvertegenwoordigers, Zorgbelang Gelderland en gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. SiRM brengt in kaart welke 24/7 meldpunten, (telefonische) dienstverlening en crisisdiensten er zijn in de regio voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Onder personen met een psychische kwetsbaarheid verstaan we personen met psychiatrische, verslavings-, psychogeriatrische of psychosociale problematiek, eventueel gecombineerd met een verstandelijke beperking. We maken inzichtelijk welke witte vlekken er zijn en beschrijven eventuele overlap van dienstverlening.

Samen met de ketenpartijen formuleren we in de tweede fase van het project wat het gewenste aanbod van dienstverlening is om te voldoen aan de behoefte van personen met een psychische kwetsbaarheid zelf, hun naasten en omgeving. SiRM stelt vervolgens met de ketenpartijen een plan van aanpak op om te komen tot dit gewenste aanbod. We gaan daarbij uit van inhoudelijke en praktische samenwerking tussen de aangesloten zorgaanbieders om de 24/7 dienstverlening te waarborgen. We spreken in het plan van aanpak af welke partij welke activiteiten onderneemt en met welk tijdspad.

Contact

Onze teamleden info@sirm.nl
SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600