Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM ondersteunt NVZ bij haar brancherapport 2017 Beter Thuis

SiRM heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ondersteund bij haar brancherapport 2017. In het themahoofdstuk Beter Thuis beschrijven we de mogelijkheden om ziekenhuiszorg thuis bij de patiënt te leveren.

Nieuws 6 oktober 2017

Het Nederlandse zorglandschap is sterk in beweging. Er wordt steeds meer ingezet op substitutie van zorg. Niet alleen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid, maar juist voor de kwaliteit van zorg is zorg op de juiste plek cruciaal. Voor de patiënt is dat het liefst thuis mét de mogelijkheid tot snel en adequaat inschakelen van medisch specialistische zorg. Dat is de reden dat de NVZ hier aandacht aan besteedt in haar brancherapport 2017.

Er zijn vele mooie voorbeelden van zorg op de juiste plek te vinden. Zorgverleners hebben nieuwe initiatieven opgezet om de zorg steeds patiëntvriendelijker en dichterbij de patiënten in te richten. In het themahoofdstuk werken we drie voorbeelden uit van ziekenhuisverplaatste zorg:

  • COPD InBeeld van het Slingeland Ziekenhuis om COPD-patiënten met risico op longaanvallen op afstand te monitoren.
  • Preventie van botcomplicaties bij oncologiepatiënten thuis door het Albert Schweitzer Ziekenhuis met een nieuw soort medicatie.
  • Sense4Baby van het Isala Vrouw-kindcentrum om vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties zelf thuis de hartslag van hun baby’s te laten controleren.

Deze voorbeelden dienen zowel ter illustratie van waar de ziekenhuissector mee bezig is als ter inspiratie voor andere ziekenhuizen. We hebben voor deze drie voorbeelden gekozen op basis van de verschillende typen ziekenhuizen en het soort verplaatste zorg (de regie ligt bij de patiënt, bijvoorbeeld met apps of monitoring, of de zorg wordt thuis geleverd onder supervisie van de medisch specialist).

In het themahoofdstuk illustreren we kort de voorbeelden met een animatie en een infographic. Meer informatie over de drie voorbeelden vindt u in het desbetreffende achtergronddocument, waarin we een korte omschrijving van de doelgroep, de werkwijze van het initiatief en de voordelen voor de patiënten geven. Ook gaan we in op de lessen voor implementatie en maken we een inschatting van de potentiële besparing als het initiatief ook in andere ziekenhuizen geïmplementeerd wordt.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600