Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM onderzocht voor het ministerie van Defensie de structurele financiering van GGZ aan veteranen

In opdracht van het Ministerie van Defensie voerde SiRM samen met DSP-groep onderzoek uit naar de vraag op welke manier de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan (post actieve) veteranen structureel kan worden gefinancierd. De achtergrond van dit onderzoek is dat de overheid een bijzondere zorgplicht heeft voor veteranen.

Nieuws 18 december 2017

In 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) opgericht, zodat veteranen die GGZ nodig hebben als gevolg van hun dienst, adequate zorg ontvangen. Het LZV is een civiel-militaire zorgketen waarbinnen 12 instellingen zorg leveren. Een aantal van de bij het LZV aangesloten civiele GGZ-instellingen geeft sinds enkele jaren aan dat zij structureel meerkosten maken voor de zorg aan veteranen. Defensie heeft om die reden SiRM en DSP-groep en om onderzoek gevraagd. 

Door het inzichtelijk maken van het wettelijk kader, het in kaart brengen van de meerkosten en passende financiering, bekostiging en contractering analyseren we welke door Defensie te nemen maatregelen de verschillende keuzes vergen. 

Het project bestond uit de volgende onderdelen:

  • Een analyse van de inhoud van de zorgplicht van de zorgverzekeraar en van Defensie op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Veteranenwet.
  • Een berekening van de totale meerkosten van het leveren van tweedelijns GGZ aan veteranen.
  • De bepaling van voorkeursopties voor financiering van de meerkosten door VWS of door Defensie en bijbehorende mogelijkheden voor bekostiging.
  • Een beschrijving van adequate contractering in de Zvw en bij Defensie gegeven de voorkeursopties voor financiering en bekostiging.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600