Kwaliteitsindicatoren
Menu

Minister van VWS stuurt advies SiRM over passend vervoer voor personen met verward gedrag aan de Tweede Kamer

In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag.

Nieuws 7 maart 2017

Het voorlopig model vervoer beschrijft vervoersoplossingen voor personen, waarvan het vermoeden bestaat dat zij door bijvoorbeeld een somatische aandoening, psychiatrische aandoening, psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking verward gedrag vertonen.

Het voorlopig model vormt hiermee een leidraad om in 2017 creatieve en passende vervoersoplossingen in de regio te ontwikkelen voor personen met verward gedrag, voor wie zorg en/of vervoer noodzakelijk is.

Eind 2017 - begin 2018 volgt de definitieve versie van het model op basis van de resultaten van de vervoerspilots binnen het ZonMw actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’, de ervaringen met het voorlopig model in de praktijk in 2017 en de gemaakte keuzes op het gebied van de benodigde aanpassingen in de wetgeving en bekostiging.

Begin maart 2017 heeft Minister Schippers het voorlopig model aangeboden aan de Tweede Kamer.

Contact

dr. Jan-Peter Heida
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600