Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM werkt met politie en ambulancezorg in de regio aan verbeteren melding personen met verward gedrag

In uitwerking op de landelijke afspraken over het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag organiseren we in regio’s focusgroepen met politie en meldkamer ambulance (MKA) centralisten. Het doel van de focusgroepen is om politie en MKA centralisten meer handvatten te ge-ven om bij een melding van een persoon met verward gedrag passende hulp in te zetten en onnodige politie-inzet te voorkomen.

Nieuws 20 maart 2018

In het Voorlopig model melding heeft SiRM met betrokken partijen afspraken gemaakt over de gewenste behandeling van meldingen van personen met verward gedrag. Het gaat namelijk om een kwetsbare groep mensen, waarbij passende zorg en ondersteuning veel leed voor de persoon zelf en zijn omgeving kan voorkomen. Onderdeel van de afspraken in het Voorlopig model melding is dat politie en MKA centralisten de melder, op basis van de behoefte van de persoon met verward gedrag en zijn omgeving, door kunnen schakelen naar:

  • Een Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie als de politie / MKA inschat dat de persoon binnen 24 uur hulp nodig heeft.
  • Een gemeente / GGD meldfunctie voor niet-acute hulpbehoeftes als er zorgen zijn om de persoon, maar de inschatting is dat de persoon niet binnen 24 uur hulp nodig heeft.

Politie krijgt graag handvatten om te bepalen welke meldingen zij door kan zetten naar de APH triagefunctie of de gemeente / GGD meldfunctie en te bepalen bij welke meldingen wel / geen politie inzet nodig is. Hiermee wil politie een persoon sneller kunnen toeleiden naar passende hulp en voorkomen dat politie de leiding pakt bij meldingen waarbij geen sprake is van een strafbaar feit. We ontwikkelen de handvatten in focusgroepen met centralisten bij de 112-meldkamer, centralisten bij het niet-acute telefoonnummer van politie (0900-8844) en politie op straat. We organiseren de focusgroepen in Oost-Nederland en Rotterdam. De uitkomsten worden vervolgens op landelijk niveau bij politie geïmplementeerd. 

Ook ambulancezorg krijgt graag meer helderheid over hoe een MKA centralist (met behulp van de huidige triagesystemen) kan bepalen of de APH triagefunctie of gemeente / GGD meldfunctie ingeschakeld moet worden en of ambulancezorg wel of niet betrokken dient te zijn bij de hulpverlening. We organiseren daarom een focusgroep met MKA centralisten in Utrecht en in Brabant. Ook de uitkomsten van de focusgroepen bij de MKA worden gebruikt voor landelijke implementatie.

Contact

dr. Jan-Peter Heida
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600