Kwaliteitsindicatoren
Menu

Staatssecretaris stuurt advies SiRM over verbeteren melding van personen met verward gedrag aan de Tweede Kamer

Samen met de betrokken patiëntvertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een advies opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.

Nieuws 1 december 2017

Het voorlopig model melding beschrijft de gewenste behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de meldkamer politie (MKP), het 0900-8844 nummer van de politie en de meldkamer ambulance (MKA). Het doel is om in iedere regio de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

Voor een sluitende aanpak is het van belang dat de melding van personen met verward gedrag leidt tot tijdige inzet van passende hulpverlening en/of het zo snel mogelijk geven van een zelfhulpadvies gericht op herstel. De problematiek rondom personen met verward gedrag vraagt om een integrale aanpak. GGZ-aanbieders, regionale ambulancevoorzieningen (RAV's), WMO-aanbieders, politie, gemeenten en zorgverzekeraars dienen lokale en regionale afspraken te maken over de organisatie van functies voor de triage van acute en de melding van niet-acute hulpvragen.

Partijen hebben afgesproken om in pilots een aantal punten uit het model verder te verkennen en uit te werken. Partijen kunnen voor de pilots subsidies aanvragen bij ZonMw binnen het Actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Het voorlopig model melding is een bijlage bij de reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam verwarde personen die staatssecretaris Blokhuis eind november aan de Tweede Kamer stuurde.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600