Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Steef Baeten

Senior consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg

“Om aan de belangrijke onderwerpen in de zorg te werken, moet je de context echt doorgronden. De degelijke en creatieve analyses die hiervoor vaak noodzakelijk zijn, maken het werken bij SiRM enorm interessant.”

Steef is senior consultant bij SiRM. Hij is gepromoveerd als gezondheidseconoom en werkt vanaf 2012 als consultant in de gezondheidszorg. De projecten van Steef hebben vaak een stevig kwantitatief karakter.

Na zijn studie beleid en management van de gezondheidszorg, afstudeerrichtingen health services research en health economics, deed Steef promotieonderzoek bij de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek focuste op de empirische meting van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Na de afronding van zijn promotieonderzoek werkte Steef als research consultant bij Pharmerit. Zijn werkzaamheden bestonden daar onder andere uit het ontwikkelen kosteneffectiviteitsmodellen, preferentiestudies en uitkomstenonderzoek. Met de resultaten van deze onderzoeken adviseerde hij producenten over de economische meerwaarde van geneesmiddelen. Sinds 2015 werkt Steef bij SiRM. Hier heeft hij meerdere projecten uitgevoerd, waarbij het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van verschillende databronnen vaak centraal staat. Het doel is altijd om tot een betekenisvolle boodschap voor de klant te komen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Verschillende projecten ter ondersteuning van onderhandelingen tussen ziekenhuizen en/of verzekeraars op basis van registratiedata.
  • Onderzoek naar een alternatieve productmarktafbakening van de ziekenhuiszorg ter ondersteuning van de uitvoering van de Mededingingswet op basis van de DIS.
  • Ontwikkeling van een simulatiemodel voor de bepaling van de optimale schaal van IAT-zorg in Nederland.
  • Meerjarige economische evaluatie van een zorgprogramma aan de hand van declaratiedata van verzekeraars en gegevens van de zorgaanbieder.
  • Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de nieuwe set zorgstandaarden in de GGz.

Publicaties van dr. Steef Baeten

Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Acute zorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door dr. Steef Baeten, ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Ziekenhuiszorg
Acute zorg
Publicatie 22 februari 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
SiRM heeft voor Elsevier de kwaliteitsindicatoren van klinieken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzamelt, in kaart gebracht. Hiermee is voor het eerste inzicht gegeven in de prestatie van klinieken – voor zover die indicatoren hebben aangeleverd.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 30 januari 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
In opdracht van de ACM hebben Twynstra Gudde (TG) en SiRM deelmarkten van de ziekenhuiszorg onderzocht. Dit onderzoek gebruikt de ACM onder meer om te bepalen hoe zij ziekenhuisfusies en marktconcentraties moet beoordelen.
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

Onze teamleden info@sirm.nl
SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600