Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Steef Baeten

Senior consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg

“Om aan de belangrijke onderwerpen in de zorg te werken, moet je de context echt doorgronden. De degelijke en creatieve analyses die hiervoor vaak noodzakelijk zijn, maken het werken bij SiRM enorm interessant.”

Steef is senior consultant bij SiRM. Hij is gepromoveerd als gezondheidseconoom en werkt vanaf 2012 als consultant in de gezondheidszorg. De projecten van Steef hebben vaak een stevig kwantitatief karakter.

Na zijn studie beleid en management van de gezondheidszorg, afstudeerrichtingen health services research en health economics, deed Steef promotieonderzoek bij de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek focuste op de empirische meting van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Na de afronding van zijn promotieonderzoek werkte Steef als research consultant bij Pharmerit. Zijn werkzaamheden bestonden daar onder andere uit het ontwikkelen kosteneffectiviteitsmodellen, preferentiestudies en uitkomstenonderzoek. Met de resultaten van deze onderzoeken adviseerde hij producenten over de economische meerwaarde van geneesmiddelen. Sinds 2015 werkt Steef bij SiRM. Hier heeft hij meerdere projecten uitgevoerd, waarbij het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van verschillende databronnen vaak centraal staat. Het doel is altijd om tot een betekenisvolle boodschap voor de klant te komen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Verschillende projecten ter ondersteuning van onderhandelingen tussen ziekenhuizen en/of verzekeraars op basis van registratiedata.
  • Onderzoek naar een alternatieve productmarktafbakening van de ziekenhuiszorg ter ondersteuning van de uitvoering van de Mededingingswet op basis van de DIS.
  • Ontwikkeling van een simulatiemodel voor de bepaling van de optimale schaal van IAT-zorg in Nederland.
  • Meerjarige economische evaluatie van een zorgprogramma aan de hand van declaratiedata van verzekeraars en gegevens van de zorgaanbieder.
  • Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de nieuwe set zorgstandaarden in de GGz.

Contact

dr. Jan-Peter Heida
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600