Kwaliteitsindicatoren
Menu

31 publicaties gevonden

Publicatie 30 januari 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Door ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft SiRM onderzocht op welke manier ziekenhuizen de inkoop van geneesmiddelen kunnen versterken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking en afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers.
Contractering
Ziekenhuiszorg
Farmaceutische zorg
Publicatie 12 december 2016
Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
De Nederlandse zorg kan verder verbeteren in kwaliteit en efficiëntie door de zorg minder langs schotten te organiseren. De zorg kent vele schotten waardoor de zorg niet altijd daar wordt geleverd waar dat voor de patiënt het beste is.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Langdurige zorg
Publicatie 18 april 2016
Marktordening ambulancezorg
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar twee scenario’s voor de marktordening van ambulancezorg.
Financiering en bekostiging
Mededinging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Acute zorg
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Ziekenhuiszorg
Farmaceutische zorg
Publicatie 7 maart 2016
Afschrikkende werking van boetes van de ACM
Door Geraline Boonzaaijer MSc, dr. Jan-Peter Heida
In 2013 heeft SiRM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek gedaan naar de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft opgelegd voor overtredingen van het kartelverbod tussen 2010 en 2012. Uit het onderzoek bleek dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken, wanneer sprake is van kartelvorming of herhaalde overtreding.
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 18 december 2015
Museumcijfers 2014
Door drs. René Goudriaan
De Museumvereniging brengt jaarlijks de publicatie Museumcijfers uit. Dit jaar heeft SiRM daaraan een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de belangrijkste trends en een verdiepingsslag waarin zowel aandacht wordt geschonken aan de sterk uiteenlopende ontwikkelingen bij grote, middelgrote en kleine musea als aan de effecten van overheidsbezuinigingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 14 november 2015
Kunstenaarshonoraria in de praktijk
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. René Goudriaan
Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 8 april 2015
Transitiekosten van stelselwijzigingen in de zorg
Door dr. Jan-Peter Heida, drs. René Goudriaan
SiRM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een conceptueel model gemaakt om transitiekosten bij een stelselwijziging in de zorg in kaart te brengen. Ons rapport is onderdeel van het project ‘Zorgkeuzes in kaart’ waarmee het Centraal Planbureau een aantal beleidsvoorstellen van politieke partijen heeft doorgerekend.
Financiering en bekostiging
Regulering
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Langdurige zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 6 maart 2015
Knelpunten en verbetervoorstellen in de acute ggz-keten
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Hoewel de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) keten in de afgelopen jaren verbeterd lijkt, maken betrokken partijen in de keten nog melding van een groot aantal knelpunten. In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM een analyse gemaakt van de knelpunten die partijen ervaren op basis van interviews en literatuurstudie.
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Acute zorg

Contact

Onze teamleden info@sirm.nl
SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600