Kwaliteitsindicatoren
Menu

9 publicaties gevonden

Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door dr. Steef Baeten, ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.
Financiering en bekostiging
Kwaliteit van de zorg
Zorginkoop
Ziekenhuiszorg
Acute zorg
Publicatie 11 april 2017
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakoorden
Door dr. Jan-Peter Heida, Jori Hoendervanger MSc, dr. Xander Koolman
SiRM, het Talma Instituut en de Celsus Academie hebben een eerste verkenning naar de effecten van de hoofdlijnakkoorden uitgevoerd onder bestuurders van zorgaanbieders. De verkenning is door VWS gepubliceerd.
Financiering en bekostiging
Beleid
Zorginkoop
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 30 januari 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Door ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft SiRM onderzocht op welke manier ziekenhuizen de inkoop van geneesmiddelen kunnen versterken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking en afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers.
Zorginkoop
Ziekenhuiszorg
Farmaceutische zorg
Publicatie 12 december 2016
Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
De Nederlandse zorg kan verder verbeteren in kwaliteit en efficiëntie door de zorg minder langs schotten te organiseren. De zorg kent vele schotten waardoor de zorg niet altijd daar wordt geleverd waar dat voor de patiënt het beste is.
Financiering en bekostiging
Kwaliteit van de zorg
Zorginkoop
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Langdurige zorg
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Financiering en bekostiging
Kwaliteit van de zorg
Zorginkoop
Ziekenhuiszorg
Farmaceutische zorg
Publicatie 10 september 2015
Ondersteuning en infrastructuur huisartsenzorg eerste lijn
Door Geraline Boonzaaijer MSc, dr. Jan-Peter Heida
VWS, InEen, de LHV en ZN hebben SiRM en Common Eye gevraagd onderzoek te doen naar de benodigde functies en infrastructuur voor ondersteuning van de huisartsenzorg (en daarmee samenhangende eerstelijnszorg) en de mogelijke manieren om die te organiseren en bekostigen.
Financiering en bekostiging
Zorginkoop
Eerstelijns zorg
Publicatie 30 oktober 2015
Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein
Door dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft samen met Cees van Gent "informatiekaarten" gemaakt over mededinging in het sociale domein opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.
Mededinging
Zorginkoop
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 5 augustus 2013
De brede betekenis van acute zorg
Door dr. Jan-Peter Heida
Spoedeisende zorg is belangrijk voor patiënten en maakt een fors deel uit van de zorg van ziekenhuizen. De NVZ heeft onderzoek laten doen naar de samenhang van acute zorg met de rest van het ziekenhuis.
Financiering en bekostiging
Kwaliteit van de zorg
Beleid
Zorginkoop
Ziekenhuiszorg
Acute zorg
Geboortezorg

Contact

Onze teamleden info@sirm.nl
SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600