Kwaliteitsindicatoren
Menu

Solliciteren bij SiRM

Ben je gedreven? Wil je het verschil maken? En wel op belangrijke maatschappelijke thema's zoals zorg, energie en huisvesting? Hopelijk pas je bij ons! SiRM zoekt talent.

We zijn op zoek naar goede en gemotiveerde mensen. We kennen geen specifieke momenten waarop we mensen aannemen. Ook als je dus bijvoorbeeld na je afstuderen een lange reis gepland hebt, kun je al vast bij ons solliciteren, kennis maken of meedoen aan een SiRM in-house dag.

Onze sollicitatieprocedure bestaat uit drie rondes. Tijdens de sollicitatierondes spreek je steeds met één senior consultant of partner tegelijk. Ronde 1 bestaat uit één, ronde 2 uit twee en ronde 3 weer uit één gesprek. Voor gepromoveerden en mensen met werkervaring hebben we een ronde 4 waarin je een presentatie geeft op onze wekelijkse kennisdeling tijdens de lunch op vrijdag.

Na iedere ronde beslissen we of je door gaat naar de volgende ronde. We laten je dat meestal nog dezelfde dag weten.

Ieder sollicitatiegesprek bestaat uit grofweg drie delen; de keuzes die gemaakt hebt; je persoonlijke profiel, motivatie en ambities en een case.

Waar ben je trots op?

Het gesprek begint aan de hand van je CV. We willen graag weten waarom je bepaalde beslissingen genomen hebt en gaan er van uit dat je interessante prestaties waar je trots op bent, kunt laten zien. We zoeken mensen die zichzelf uitdagen en hard werken om ambitieuze doelen te behalen. Daarnaast zoeken we naar voorbeelden van prestaties die je samen met anderen in teamverband hebt bereikt.

Hoe wil je je ontwikkelen?

Vervolgens willen we graag weten wat je doelen zijn voor de komende jaren en waarom een rol als consultant bij SiRM daarbij zou passen. Daarbij hoort wat ons betreft ook persoonlijke reflectie; wat zijn je sterke en zwakke punten en hoe kun je je impact verhogen. Van onze kant proberen we in te schatten of je qua persoon het SiRM team zou verrijken.

Ben je analytisch?

We sluiten het sollicitatiegesprek af met een case. Bij de cases gaat het er ons niet om dat je ‘de’ oplossing vindt. We toetsen de manier waarop je te werk gaat. Daarbij letten we er op hoe je het probleem structureert en hoe je vervolgens in gesprek met de interviewer effectief de kern van het probleem weet te vinden. We verwachten dat je laat zien dat je een creatieve denker bent die een advies kwantitatief onderbouwt. Aan het einde van de case formuleer je je advies bondig en concreet. We hebben drie soorten cases ontwikkeld om alle facetten van het werk bij SiRM de revue te laten passeren:

Business case. De interviewer schetst kort een investeringsvoorstel in de zorg. Jij gaat aan de slag om in ongeveer 20 minuten tot een advies te komen. Samen met de interviewer ga je 'al pratend' door de case. Je kunt uiteraard notities maken om je gedachten te structureren en berekeningen te doen. Business case interviews worden veel gebruikt om consultants te selecteren. Op internet kun je dan ook voorbeelden vinden om te oefenen. Ook zijn er boeken die je kunnen helpen bij de voorbereiding.

Kwantitatieve case. Je krijgt een Excel model met data over kwaliteit van zorg. De interviewer legt uit wat de vraagstelling is die je moet proberen op te lossen.  Daarvoor heb je genoeg aan basiskennis van Excel. Je krijgt een half uur om een bondig advies te maken op basis van de data. Dat advies presenteer je daarna aan de interviewer en nog een SiRM consultant, meestal degene die je volgende interview zal afnemen. Zij zullen je vragen hoe je de analyse hebt aangepakt en waarom je dat zo gedaan hebt.

Fact finding en synthese case.  Bij dit type case vraagt de interviewer je om informatie en data te vinden over een bepaald onderwerp. In ongeveer 20 minuten verwachten we dat je relevante informatie vindt, analyseert en een korte synthese van je bevindingen opstelt. Die presenteer je daarna aan de interviewer.

Wat kunnen wij van jou leren?

Van ervaren sollicitanten en promovendi verwachten we dat ze een presentatie verzorgen. We spreken dan drie kwartier met het hele SiRM team over jouw onderwerp, meestal tijdens onze wekelijkse kennisdeling met lunch op vrijdag. Wij zoeken mensen die de resultaten van hun onderzoek of werkzaamheden helder en “to the point” kunnen delen en daarbij openstaan voor discussie om tot nog betere resultaten te komen.

Bereid je voor!

Gedurende de hele sollicitatieprocedure verwachten we dat je je antwoorden duidelijk onderbouwt en voorziet van concrete voorbeelden of situatieschetsen. Bereid de interviews goed voor. Je weet wat we inhoudelijk zoeken en waar we tijdens de procedure op letten. Sterke kwantitatieve vaardigheden en een match met ons team vinden we belangrijker dan reeds aanwezige kennis van de zorgsector. Als je daar energie in steekt, kun je dat bij ons snel leren.

Contact

Onze teamleden info@sirm.nl
SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600