Menu

SiRM rapport Slechthorendheid aangeboden aan ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 18 juli is het SiRM-rapport ‘De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland’ aangeboden aan Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Het rapport is geschreven in opdracht van Spec-savers met als doel de objectieve feiten en cijfers van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland in kaart te brengen. Bij de overhandiging was, naast Specsavers en SiRM, een afvaardiging van patiëntenvereniging, klinisch-fysicus audiologen, audiologische centra en audiciens aanwezig.

News 19 September 2019

In opdracht van Specsavers heeft SiRM een rapport opgesteld om de feiten en cijfers van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland in kaart te brengen. De vraag naar een objectieve onderbouwing van deze cijfers leefde breed in het veld. Om het onderzoek te focussen, hebben we ons gericht op leeftijdsgerelateerde slechthorendheid en reguliere hoorzorg waarbij geen specialistische behandeling nodig is. Dit betreft namelijk de meerderheid van de slechthorenden (circa 80%) en het is juist deze groep die door vergrijzing sterk toeneemt.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat nog een groot deel van de leeftijdsgerelateerde slechthorenden onbehandeld is en dat de maatschappelijke kosten hiervan groot zijn. Van de circa 1,3 miljoen matig tot ernstig slechthorenden (die in aanmerking komen voor een vergoeding van een hoortoestel vanuit de Zvw) dragen op dit moment circa 800.000 een hoortoestel. Daarnaast zijn er nog eens 1,3 miljoen mild slechthorenden die niet in aanmerking komen voor een vergoeding, maar die mogelijk wel baat hebben bij een hoortoestel. Van deze laatste groep is 40% jonger dan 67.

De maatschappelijke kosten van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid schatten we op dit moment op circa €3,6 miljard per jaar. Door vergrijzing zal dit bij gebrek aan extra behandeling groeien tot €4,7 miljard per jaar in 2030. Ons rapport laat zien dat deze kosten door meer reguliere hoorzorg met €2,2 miljard terug te brengen zijn.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht
The Netherlands

info@sirm.nl
Google maps

CoC SiRM Group B.V.: 67397395
CoC SiRM Healthcare B.V.: 67401600