Kwaliteitsindicatoren
Menu

Gereguleerde markten waar SiRM actief is

Ieder jaar voert SiRM opdrachten uit op het gebied van mededinging in het algemeen en gereguleerde markten zoals netwerksectoren. Wij hebben ervaring in die sectoren in eerder werk bij de overheid en als consultant.

Er zijn veel inhoudelijke parallellen tussen economie van gereguleerde markten en gezondheidseconomie. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland voor het geval specifieke expertise nodig is. Hieronder enkele voorbeelden van projecten in gereguleerde markten anders dan zorg en cultuur:

Watersector

SiRM schreef in opdracht van industriële en huishoudelijke gebruikers van water (VEMW, Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond) een expertrapport over regulering van de watersector. De watersector wordt gereguleerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat).

Elektriciteit- en gasnetten

SiRM ondersteunde gebruikers van elektriciteit- en gasnetten bij hun inbreng voor de Energiekamer van de Autoriteit Consument en Markt. We gingen onder andere in op de kapitaallasten van netbeheerders.

SiRM consultants waren penvoerder voor een position paper voor TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (TSO) over de toekomst van regulering. Het position paper gaat in op risico bij investeringen, internationale benchmarking, overname HS-netten, inkoop energie, et cetera. Daarnaast werkten we aan het verkennen van scenario’s voor verdergaande cross border balancing voor Europese TSO’s en de samenhang van investeringen met de Wet Ruimtelijke Ordening.

We werkten mee aan een onderzoek naar een (near real time) platform voor gegevens van slimme elektriciteitsmeters.

Volkshuisvesting

Samen met Frontier Economics adviseerden we een groot Engels investeringsfonds over regulering van volkshuisvesting in Nederland. Onze cliënt was voornemens om vastgoed van een woningcorporatie te kopen. SiRM bracht mogelijke scenario’s voor de voorgenomen regulering en mogelijke acties van landelijke en gemeentelijke overheden in kaart.

Mededinging

Voor het Ministerie van Economische Zaken maakten we, samen met Pels Rijcken & Drooglever Fortuyn, een schatting van de inkomsten uit boetes die de ACM oplegt aan kartels. Deze schatting was input voor de Rijksbegroting.

Voor het Ministerie van Economische Zaken bracht SiRM de afschrikwekkende werking van de boetes van de ACM aan kartels in kaart. Deze boetes zijn gemaximeerd op 10% van de jaaromzet van een onderneming. In combinatie met de lage pakkans, is de afschrikwekkende werking beperkt. De Mededingingswet is aangepast naar een boetemaximum van 4 x 10%.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600