Kwaliteitsindicatoren
Menu

Hoe we werken

Bij SiRM doen we ons werk met passie. Ons werk raakt immers miljoenen Nederlanders. Je werkt in teams aan adviezen die opdrachtgevers ondersteuning bieden bij het nemen van belangrijke beslissingen. Je schrijft mee aan publicaties en je voert taken uit voor het runnen van SiRM.

Werken in teams

Je werkt in teams die bestaan uit twee tot vier leden. We geven elkaar veel feedback: projectleiders aan projectmedewerkers maar ook andersom. Je werkt aan twee à drie projecten tegelijkertijd. Sommige projecten duren een paar weken. Andere duren drie maanden tot een jaar.

Ondersteunen van beslissers

Je helpt opdrachtgevers bij het ontwikkelen van een strategie of nieuw beleid. In essentie gaat het om ondersteuning bieden bij het nemen van belangrijke beslissingen. Onze adviezen hebben meestal de vorm van een rapport of presentatie met daarin een analyse en een advies. Hierna een paar voorbeelden.

  • Advies over hoeveel sterftegevallen voorkomen kunnen worden door een voorgenomen fusie van twee ziekenhuizen.
  • Advies over de afspraken in een meerjarig contract tussen een zorgverzekeraar en een ziekenhuis.
  • Advies over de hoogte van de meerkosten van veteranenzorg en op welke manier deze door het ministerie van Defensie duurzaam gefinancierd en gecontracteerd kunnen worden.
  • Advies over de beste locatie voor de geboortezorg na een fusie van ziekenhuizen.

Schrijven aan publicaties

Veel projecten van SiRM leiden tot publicaties. Openbare rapporten of notities die we samenstellen voor brancheorganisaties of voor het ministerie van VWS. De publicaties worden regelmatig besproken in media en vakbladen en gebruikt voor politieke discussies in de Tweede Kamer. Ook vormen de documenten vaak een basis voor de organisatie van zorg in de regio. Je draagt zelf bij aan onze publicaties. Een groot aantal daarvan vind je op deze website onder ‘Publicaties’. Hierna een paar voorbeelden van documenten die besproken zijn in de Tweede Kamer.

Hoe ziet je werkweek eruit?

We bieden je een uitdagende en inspirerende werkomgeving, waar geen week hetzelfde is als de andere. Afhankelijk van je senioriteit en het soort projecten waar je aan werkt ben je het grootste deel van de week op pad, of juist iets meer op kantoor. Vrijdag zijn we samen op kantoor en nemen we de tijd om kennis uit te wisselen en te brainstormen.

Op pad

Vaak heb je diverse afspraken bij cliënten. Meestal om interviews af te nemen, gegevens te verzamelen of om workshops te houden. Maar ook om de voortgang van een project te bespreken of om een presentatie te geven aan de stuurgroep van een project.

Teamsessies

Daarnaast ben je veel op ons kantoor in Utrecht. Daar organiseren we onder meer teamsessies waarbij we samen de oplossingsrichting van vraagstukken bepalen en deze uitwerken. Die intensieve samenwerking is de sleutel tot de hoge kwaliteit van onze adviezen. We verdelen de taken tijdens de teamsessies en zetten iedereen daarbij zoveel mogelijk in op hun eigen talent. De een werkt de verhaallijn uit, een ander doet deskresearch en werkt interviews uit, en weer een ander doet analyses in ‘R’ of ‘Excel’.

SiRM-taken

Naast je projectwerk, word je ook verantwoordelijk voor SiRM-taken. Denk aan het organiseren van activiteiten voor studenten die geïnteresseerd zijn in SiRM. Of het plannen van SiRM op pad, onze jaarlijkse drie dagen training en ontspanning met collega's.

Vrijdag met collega's

Iedere vrijdag zijn we met alle collega’s op kantoor. Tijdens de lunch organiseren we dan altijd een kennisdeling. Dit is voor ons een belangrijk moment om ideeën uit te wisselen en te brainstormen. Aansluitend nemen we de agenda door van de komende week. Iedere maand sluiten we de week samen af met een borrel in een cafeetje in de buurt.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600