Kwaliteitsindicatoren
Menu

ACM gaat leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen verder verduidelijken op basis van evaluatie SiRM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen verder verduidelijken op basis van de evaluatie die SiRM uitgevoerd heeft. Uit de evaluatie blijkt dat duiding van de mededingingsregels heeft geholpen, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen van MSZ-geneesmiddelen. Aanscherping van de leidraad kan de werking ervan iets verder versterken. Door de veilige haven te verruimen, kan de terughoudendheid om samen te werken afnemen. Naast geneesmiddelen, kan een leidraad ook ingaan op de ruimte voor gezamenlijke inkoop van medische hulpmiddelen. Een leidraad kan verdere samenwerking op inkoop van hulpmiddelen versnellen met de aandacht die het genereert.

Nieuws 5 november 2019

In juni 2016 bracht de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) uit. Met de leidraad wil de ACM marktpartijen in staat stellen beter gebruik te maken van de mogelijkheden die de concurrentieregels voor gezamenlijke inkoop bieden, door duidelijkheid te geven over wat wel en niet gezamenlijk kan. Op deze manier wil de ACM de slagkracht van inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars vergroten. De ACM verwacht dat er met meer gezamenlijke inkoop lagere prijzen voor geneesmiddelen en betere voorwaarden worden bedongen, die ten goede kunnen komen aan patiënten en verzekerden.

De ACM geeft aan de leidraad te gaan verduidelijken op basis van de evaluatie van SiRM. Daarbij zal de ACM duidelijker aangeven welke ruimte de concurrentieregels bieden, bijvoorbeeld om nadere eisen aan de toelating tot een inkoopverband te stellen. Daarnaast onderzoekt de ACM hoe zij inkopers van medische hulpmiddelen uitleg kan geven over de ruimte die concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600