Kwaliteitsindicatoren
Menu

ACM publiceert onderzoek Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg door SiRM en TG

In opdracht van de ACM hebben Twynstra Gudde (TG) en SiRM deelmarkten van de ziekenhuiszorg onderzocht. Dit onderzoek gebruikt de ACM onder meer om te bepalen hoe zij ziekenhuisfusies en marktconcentraties moet beoordelen.

Nieuws 30 januari 2017

In het onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Zo is er gekeken hoe er internationaal naar dit onderwerp gekeken wordt. Voor het kwantitatieve onderzoek is het DBC-informatiesysteem van de NZa gebruikt.

Hiermee is onderzocht welk deel van de zorg ‘complex’ genoemd kan worden. Vervolgens is van de niet complexe zorg een set clusters van samenhangende zorg geïdentificeerd. Sommige daarvan hebben weinig samenhang met andere zorg of faciliteiten van het ziekenhuis en vormen wellicht een separate deelmarkt. Anderen tonen een duidelijke verwevenheid met het ziekenhuis.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600