Kwaliteitsindicatoren
Menu

ActiZ publiceert SiRM onderzoek naar ouderenzorg in 2030 en 2040

SiRM rekende vier scenario's voor ouderenzorg in 2030 en 2040 door. In alle scenario's is de arbeidsmarkt uiteraard een belangrijk knelpunt. We onderzochten de toekomst van ouderenzorg in opdracht van ActiZ. Het rapport is medio oktober 2019 door ActiZ gepubliceerd. ActiZ vraag mede daarmee aandacht voor een maatschappelijk gesprek over ouderenzorg.

Nieuws 27 oktober 2019

In het rapport ‘Scenario’s ouderenzorg in beeld, sectorbeeld ouderenzorg naar 2030-2040’ schatten we de impact van economische en maatschappelijke ontwikkelingen op de toekomstige uitgaven in de VVT-sector (verpleging, verzorging, thuiszorg). Naast algemene trends, zoals demografische ontwikkelingen, bekeken we vier scenario's die ActiZ vorig jaar heeft laten ontwikkelen.

De verwachte groei op basis van algemene trends tot 2030 is €9 miljard; als rekening wordt gehouden met scenario’s, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen, is de verwachting dat de VVT-uitgaven uitkomen tussen €18 en €28 miljard.

De belangrijkste factoren die dat bedrag bepalen zijn:

  • De breedte van het verzekerde zorgpakket en aanspraken voor langdurige zorg;
  • Extra uitgaven ouderenzorg door het landelijke programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP);
  • De arbeidsmarkt en de relatieve aantrekkelijkheid van de sector;
  • Inzet van mantelzorg, technologie en andere woonvormen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600