Kwaliteitsindicatoren
Menu

Brabantse spoedzorgaanbieders krijgen inzicht in toekomstige tekorten door kwantificering SiRM

In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM samen met een werkgroep uit het tactisch ROAZ ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Uit de analyse van SiRM blijkt dat in 2023 zowel in de huisartsenspoedzorg, als de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg, een tekort aan personeel zal optreden.

Nieuws 12 januari 2019

Omdat de ketenpartners niet verwachten het tekort aan FTE te kunnen invullen, zullen zij de productiviteit van de keten moeten verhogen en personeel slimmer moeten inzetten. Een eveneens door SiRM opgesteld overzicht van mogelijke activiteiten om pro-actief in te spelen op de toenemende vraag en verwachtte personeelstekorten, biedt hier handvatten voor.

Het tekort aan personeel komt doordat de vraag naar spoedzorg de komende vijf jaar stijgt, met name door de vergrijzing van de bevolking, en doordat het al bestaande personeelstekort verder oploopt.

De vraag naar spoedzorg stijgt in Noord-Brabant naar verwachting 1,5-3,0% per jaar. De belangrijkste oorzaken van deze toenemende vraag zijn de vergrijzing van de bevolking, de verwachting dat zorg 24/7 beschikbaar is en afname van huisartsenzorg.

We zien ook dat ketenpartners nu al kampen met personeelstekorten. Daarnaast stromen er de komende jaren veel ambulance- en SEH-verpleegkundigen uit door pensionering en de hoge werkbelasting. Het aantal ambulance- en SEH-verpleegkundigen dat opgeleid wordt, is niet toereikend voor deze uitstroom.

Het tekort aan personeel wordt wel enigszins gedempt doordat ketenpartners intensiever met elkaar gaan samenwerken, maar de winst die hierdoor gerealiseerd wordt is niet voldoende om het probleem op te lossen.

Ketenpartners moeten een pro-actieve houding aannemen om op de personeelstekorten in te spelen. SiRM heeft samen met de werkgroep een overzicht van activiteiten opgesteld waarin staat beschreven welke activiteiten de ketenpartners kunnen ondernemen om pro-actief in te spelen op de toenemende vraag en verwachtte personeelstekorten. De activiteiten zijn gericht op het dempen van de vraag naar spoedzorg, het verhogen van de productiviteit van de spoedzorgketen en het verlagen van uitstroom van personeel.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600