Kwaliteitsindicatoren
Menu

NFU publiceert rapport SiRM Concentratie van IAT-zorg in Nederland

De ​NFU publiceert op 16 juni het SiRM-rapport ‘Concentratie van IAT-zorg in Nederland’. In dit rapport is SiRM nagegaan wat een goede schaal van Intra Arteriële Trombectomie (IAT) in Nederland is. IAT is een hoogcomplexe, laag volume behandeling voor CVA-patiënten. Voor goede behandelresultaten is zowel een snelle start van de behandeling als voldoende ervaring van het behandelteam belangrijk. Het rapport brengt de gevolgen van deze trade-off tussen spreiding en concentratie in kaart.

Nieuws 18 juni 2017

In samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst. De NFU heeft het IAT-rapport ingebracht bij de landelijke werkgroep IAT. Hierdoor heeft het rapport een belangrijke rol gespeeld bij het ‘Advies implementatie intra-arteriële trombectomie bij het acute herseninfarct’ van Zorginstituut Nederland aan de minister.

Nieuws en publicaties in uw mailbox

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600