Kwaliteitsindicatoren
Menu

Elsevier vergelijkt klinieken op basis van SiRM analyse

Elsevier Weekblad vergelijkt 12 behandelingen bij zogenoemde particuliere klinieken (ZBC's en privéklinieken).

Nieuws 19 april 2018

SiRM deed de analyses op basis van kwaliteitsindicatoren uit databases van IGJ en Zorginzicht over het jaar 2016. 

We hebben 231 klinieken vergeleken die allen in 2016 meer dan 100 patiënten behandelden. De 251 gebruikte indicatoren zijn verdeeld over categorieën 'organisatie' en 'uitvoering'. Per kliniek-behandel combinatie onderzochten we of die (ver) boven- of ondergemiddeld scoorde op de kwaliteitsindicatoren. De gebruikte methode is uitvoerig beschreven.

Een interessant resultaat was dat lidmaatschap van de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) samenhing met hogere score op de onderzochte kwaliteitsindicatoren. 

Onlangs publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de particuliere klinieken de veldnormen en richtlijnen steeds een beetje beter naleven, maar dat het beter kan en moet.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600