Kwaliteitsindicatoren
Menu

Elsevier Weekblad publiceert "De beste ziekenhuizen" op basis van SiRM analyse van kwaliteitsindicatoren

Ook dit jaar ondersteunt SiRM Elsevier Weekblad met haar onderzoek 'De Beste Ziekenhuizen'. Op basis van 556 prestatie-indicatoren van Nederlandse ziekenhuizen berekende SiRM de scores voor 'De Beste Ziekenhuizen'

Nieuws 13 november 2019

De 556 geselecteerde indicatoren komen uit de ‘Zorginzicht’ indicatoren van het Zorginstituut Nederland en uit de ‘basisset’ van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

We vergelijken de ziekenhuizen ten opzichte van elkaar. Daarbij hanteren we de filosofie ‘doe wat je doet goed’. Dat houdt in dat ziekenhuizen niet worden ‘bestraft’ als ze bepaalde behandelingen niet uitvoeren. We hebben wel gekeken of ziekenhuizen eventuele normen die wetenschappelijke verenigingen opstellen halen als ze die behandelingen uitvoeren.

SiRM hecht er aan dat geïnteresseerden kunnen nagaan hoe we de berekening hebben gedaan. Daarom publiceren we jaarlijks een achtergronddocument met onze methode en een overzicht van de geselecteerde indicatoren.

Ziekenhuizen kunnen in de KwaliteitsindicatorenApp zien hoe hun prestatie-indicatoren zich verhouden tot die van andere ziekenhuizen. Vanaf vandaag is de SiRM KwaliteitsindicatorenApp online en kunnen abonnees zien hoe de Elsevier score tot stand is gekomen.

De App bestaat uit twee omgevingen:

  • De IGJ en Zorginzicht-omgeving is ingedeeld naar specialisme en behandeling en bevat alle aangeleverde indicatoren;
  • De Elsevier-omgeving richt zich op de kernkwaliteitsgebieden van ziekenhuiszorg en bevat een selectie van relevante indicatoren.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600