Kwaliteitsindicatoren
Menu

Impact Fair Practice Code in cultuursector besproken in Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie van OCW hebben SiRM en PPMC de totale meerkosten van de gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code op meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals in de culturele en creatieve sector in kaart gebracht. De minister van Onderwrijs Cultuur en Wetenschappen heeft dit op 4 maart in de Tweede Kamer besproken.

Nieuws 24 maart 2020

Het ministerie van OCW en de cultuurfondsen van Rijk stellen de toepassing van de Fair Practice Code bij subsidieaanvragen verplicht. Dat geldt ook voor de cultuurfondsen van het Rijk. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht “om te onderzoeken wat de daadwerkelijke kosten zijn van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector, en de Kamer hierover voor 1 februari 2020 te informeren”.

SiRM en PPMC hebben voor het ministerie van OCW in kaart gebracht:

  • De totale meerkosten bij het huidige aanbod van activiteiten én
  • De gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code bij een gelijkblijvend financieel kader (waarbij het aanbod van voorstellingen, concerten, presentaties, enzovoort af zal nemen).

Ons onderzoek borduurt voort op eerdere onderzoeken van SiRM en PPMC naar de meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code.

Eind februari heeft de minister een brief aan de Kamer gestuurd over de uitkomsten van het rapport, waarin zij aangaf dat de Fair Practice Code weliswaar tot scherpe keuzes leidt, die niet altijd gemakkelijk zijn, maar dat er geen extra geld beschikbaar komt voor de toepassing van Fair Practice.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600