Kwaliteitsindicatoren
Menu

Kwaliteitsindicatoren meetjaar 2017 in SiRM KwaliteitsindicatorenApp

Sinds 2008 verzamelt SiRM de openbare kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen. Die zijn verplicht deze gegevens jaarlijks aan te leveren. Deze data is inzichtelijk in de SiRM KwaliteitsindicatorenApp. We gebruiken de gegevens ook voor analyses voor ziekenhuizen, verzekeraars en media.

Nieuws 17 juli 2018

De openbare kwaliteitsgegevens van IGJ en Zorginzicht gebruiken we voor het jaarlijkse onderzoek van Elsevier weekblad. Dat onderzoek is gebaseerd op twee uitgangspunten:

•     Een transparante selectie van indicatoren en de gebruikte rekenmethode.

•     Gebruik van zo veel mogelijk van de publiek beschikbare indicatoren.

Net als eerdere jaren geven we ziekenhuizen de mogelijkheid om foutief aangeleverde gegevens aan te passen. Op deze manier werken we met een zo correct mogelijke dataset. De gegevenscontrole vindt plaats met de SiRM Kwaliteitsindicatoren App. 

Vanaf vandaag is de SiRM KwaliteitsindicatorenApp online en kunnen ziekenhuizen inloggen om hun gegevens te controleren.

De App bestaat uit twee omgevingen:

  • De IGJ en Zorginzicht-omgeving is ingedeeld naar specialisme en behandeling en bevat alle aangeleverde indicatoren;
  • De Elsevier-omgeving richt zich op de kernkwaliteitsgebieden van ziekenhuiszorg en bevat een selectie van relevante indicatoren. Zodra Elsevier weekblad haar 2018 versie heeft gepubliceerd, wordt dat toegevoegd aan de App. 

De App geeft in één oogopslag weer in welke specialisme of kwaliteitsgebied uw ziekenhuis hoog (licht blauw) of laag (donker rood) scoort. Om te achterhalen hoe deze score tot stand komt klikt u door totdat u uiteindelijk uw score voor een individuele indicator krijgt.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600