Kwaliteitsindicatoren
Menu

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan Zorginstituut Nederland

SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Partijen hebben het kwaliteitskader in april gezamenlijk aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere verbetering van de spoedzorg in Nederland.

Nieuws 22 april 2019

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader richt zich op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren en beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de samenwerking van de schakels in de keten.

Het kwaliteitskader bevat onder andere normen voor de opleiding en werkervaring van hulpverleners op de SEH. De belangrijkste nieuwe norm is dat op iedere geopende SEH 24/7 tenminste een arts met minimaal 1 jaar klinische ervaring aanwezig moet zijn, waarvan minimaal een half jaar ervaring in een poortspecialisme.

De komende periode werken partijen aan de implementatie van de normen uit het kader.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600