Kwaliteitsindicatoren
Menu

MIND Kennisagenda met onderzoeksprioriteiten van cliënten en naasten gepubliceerd

SiRM heeft MIND ondersteund bij het opstellen van de MIND Kennisagenda. De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en hun familie en naasten belangrijk vinden.

Nieuws 16 september 2018

De Kennisagenda beschrijft onderzoeksprioriteiten die aandoening-overstijgend zijn. In de Kennisagenda van cliënten, familieleden en naasten staan onder andere het voorkomen van psychische aandoeningen, het effect van stress op psychische aandoeningen, het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid, en herstel centraal.

De Kennisagenda is opgesteld door een vragenlijst uit te zetten onder cliënten en naasten, focusgroepen met cliënten en naasten te organiseren en enkele vooraanstaande onderzoekers uit het netwerk van MIND te betrekken. De vragenlijst is ingevuld door 700 cliënten en naasten.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600