Kwaliteitsindicatoren
Menu

Minister neemt aanbevelingen SiRM over bij doorontwikkeling dure geneesmiddelenbeleid

Minister Bruins heeft op 2 juli de beleidsreactie op de evaluatie van de geneesmiddelenvisie aan de Tweede Kamer gestuurd. SiRM voerde deze evaluatie uit samen met Common Eye. In de geneesmiddelenvisie die minister Schippers begin 2016 publiceerde, staat het toegankelijk houden van innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen centraal. SiRM constateert dat in de eerste drie jaar na publiceren van de visie, het laag hangend fruit geplukt is. Het is halverwege de beleidsperiode tijd voor het hoger hangend fruit en aanvullende indicatoren om de effecten van de visie in 2022 te kunnen meten.

Nieuws 4 juli 2019

De ex durante - ofwel tussentijdse - evaluatie is onderdeel van de pilot ‘Lerend evalueren’. Lerend evalueren is een nieuwe manier van evalueren met aandacht voor zowel verantwoorden als leren. SiRM en Common Eye hebben in het kader van de evaluatie onderzocht wat de geneesmiddelenvisie de afgelopen jaren heeft opgeleverd, en om op welke manier het beleid aangescherpt zou kunnen worden. Daarnaast was een onderdeel van de ex durante evaluatie om indicatoren te identificeren die bij de ex post evaluatie in 2022 de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid kunnen meten. Ten slotte vroeg VWS om de opbrengsten van het lerend evalueren proces te beschrijven.

We constateren dat in de eerste drie jaar na publiceren van de visie, het laag hangend fruit geplukt lijkt. De visie heeft geleid tot actiebereidheid bij veldpartijen en de druk richting de farmaceutische industrie vergroot. De prijzen van innovatieve geneesmiddelen zijn in bepaalde mate teruggedrongen en gepast gebruik staat op de agenda. Het is halverwege de beleidsperiode tijd voor het hoger hangend fruit: duurzame oplossingen voor maatschappelijk onaanvaardbare prijzen en bewerkstelligen van gepast gebruik van innovatieve geneesmiddelen. Daar horen aanvullende indicatoren bij om de effecten van de visie in 2022 te kunnen meten.

De minister geeft in de beleidsreactie aan dat VWS de aanpak en inzet op internationaal niveau nader uit zal werken in de komende maanden. Hij geeft daarnaast aan dat de aanbevelingen van SiRM over inkoop van innovatieve geneesmiddelen en onderzoek naar gepast gebruik een nadere uitwerking vergen en dat hij deze meeneemt bij de nadere koersbepaling van de geneesmiddelenvisie die hij de komende maanden wil uitwerken. Ten slotte kondigt hij aan dat hij met de NZa zal bespreken of de door ons voorgestelde indicatoren voor het meten van toegankelijkheid en betaalbaarheid, in de jaarlijks verschijnende ‘Monitor Geneesmiddelen in de MSZ’ kunnen worden opgenomen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600