Kwaliteitsindicatoren
Menu

Partijen in de acute ggz keten autoriseren de generieke module Acute Psychiatrie

SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.

Nieuws 30 maart 2017

In de generieke module hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast zijn een aantal kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de generieke module is de GGz-triagewijzer.

“Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft en op welk moment.”

Uit een knelpuntenanalyse van SiRM begin 2015 in opdracht van VWS en de betrokken ketenpartijen bleek dat er verschillende knelpunten bestonden in de acuut psychiatrische hulpverleningsketen. De sector heeft acht knelpunten prioriteit gegeven. Minister Schippers (VWS) heeft opgeroepen om een deel van deze knelpunten op te lossen door een zorgstandaard voor de acute psychiatrie te ontwikkelen. Met de ontwikkeling van de generieke module Acute Psychiatrie hebben ketenpartijen hier gehoor aan gegeven.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600