Kwaliteitsindicatoren
Menu

Plan van aanpak SiRM biedt partijen handvatten om ondersteuning tijdens ggz-wachttijd te verbeteren

Het bieden van ondersteuning aan een cliënt tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. SiRM heeft daarom in opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden een plan van aanpak opgesteld om de wachttijdondersteuning te verbeteren. Het plan van aanpak biedt concrete adviezen aan lokale, regionale en landelijke partijen om de ondersteuning tijdens de wachttijd te verbeteren.

Nieuws 31 mei 2019

Het plan van aanpak bevat drie adviezen, die in het plan van aanpak verder uitgewerkt zijn in concrete tips voor lokale, regionale en landelijke partijen:

  • Voorzie cliënten, naasten, verwijzers en ggz-professionals van informatie.
  • Bied cliënten hulp en ondersteunende gesprekken, eventueel van buiten de ggz.
  • Monitor klachten en wees bereikbaar voor vragen.

Daarnaast is in het plan van aanpak aandacht voor de juridische, bekostigings- en organisatorische randvoorwaarden voor een bredere inzet van wachttijdondersteuning. Als prioriteit is hierbij benoemd om duidelijke afspraken te maken over wie in welke fase van de ‘aanmeldwachttijd’ (de wachttijd tussen de aanmelding en intake) verantwoordelijk is: de verwijzer (vaak de huisarts) of de ontvangende partij (de ggz-aanbieder).

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600