Kwaliteitsindicatoren
Menu

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins

Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins voor Medische zorg. In juni van dit jaar spraken Hoofdlijnenakkoordpartijen af om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen, door het proces van zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen. De ambitie is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening en leidt tot gepast gebruik.

Nieuws 24 juni 2019

De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In het programma hebben partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om het continue werken volgens de kwaliteitscyclus te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand te brengen.

Onderdeel van de rapportage is een inventarisatie van alle lopende initiatieven en programma’s die raakvlakken hebben met zorgevaluatie. Deze inventarisatie heeft SiRM uitgevoerd en is als bijlage opgenomen bij de rapportage.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600