Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM en Finance Ideas onderzoek naar uitkeren van dividend in de zorg naar Tweede Kamer gestuurd

Op 9 juli 2019 heeft de Minister van VWS het rapport 'Dividend uitkeren in de zorg' naar de Tweede Kamer gestuurd. SiRM en Finance Ideas schreven het rapport in opdracht van VWS. Het bestaat uit twee delen: een praktijk- en effectanalyse.

Nieuws 9 juli 2019

Als zorgaanbieders dividend mogen uitkeren, kunnen ondernemers nieuwe zorgaanbieders starten. Bestaande zorgaanbieders kunnen dan een beroep doen op andere kapitaalverschaffers dan banken. Dit stimuleert mogelijk innovatie en toetreding van nieuwe aanbieders. Er zijn mogelijk ook nadelen verbonden aan het toestaan van uitkeren van dividend, bijvoorbeeld als focus op financiële resultaten ten koste gaat van het benodigde niveau van kwaliteit van zorg of leidt tot ongewenste risicoselectie.

Vorig jaar gaven de bewindslieden van VWS aan dat nader onderzoek nodig is voordat met nieuwe regelgeving over uitkeren van dividend kan worden gekomen. Deze rapportage van SiRM en Finance Ideas betreft een deel van dat onderzoek. Ons onderzoek bestaat uit een praktijkanalyse en een effectanalyse.

Met de praktijkanalyse krijgen we beter inzicht in de huidige praktijk rond het uitkeren van dividend. Uit de praktijkanalyse blijken aanknopingspunten om toestaan dan wel verbieden van uitkeren van dividend nader te verkennen. Van belang zijn dan de overige effecten van het toestaan en verbieden van uitkeren van dividend op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Die worden verkend met deze effectanalyse. We gaan in op de mogelijke effecten van het toestaan van dividend uitkeren op de publieke doelen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De gerapporteerde inzichten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600