Kwaliteitsindicatoren
Menu

Minister stuurt SiRM onderzoek naar 'gelijkgerichtheid' aan Tweede Kamer

Op 12 juli heeft minister Bruins de rapporten ‘Aanbevelingen ter bevordering van gelijkgerichtheid’ en ‘Evaluatie subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ’ aan de Tweede Kamer gestuurd. SiRM schreef deze rapporten in opdracht van het ministerie van VWS. De minister reageert later dit jaar op de rapporten na overleg met de betrokken partijen.

Nieuws 1 juli 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SiRM gevraagd te onderzoeken hoe VWS en het veld gelijkgerichtheid in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen bevorderen binnen het huidige zorgstelsel. Daarnaast vroeg VWS aan SiRM om de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg te evalueren.

Uit bijna vijftig gesprekken destilleerden wij aanbevelingen voor gelijkgerichtheid in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld: erken dat besturen een vak is, werk nauw samen als RvB en MSB+, hanteer een gedeeld aannamebeleid, maak heldere en concrete keuzes niet vrijblijvend, leg keuzes vast in gedeelde protocollen en richtlijnen en houd rekening met financiële prikkels en wees hier transparant over.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op goede voorbeelden van gelijkgerichtheid in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Bij de analyse van deze voorbeelden gebruikten we het 7S model (shared values, strategy, structure, systems, staff, skills en style) en deelden we de voorbeelden in naar vijf thema’s die allemaal met Juiste Zorg op de Juiste Plek te maken hebben: concentratie van laag complexe / hoog volume zorg, concentratie van hoog complexe / laag volume zorg, leveren van gepaste zorg, verplaatsing van zorg naar de patiënt thuis en verplaatsing van zorg naar de eerste lijn.

Daarnaast evalueerden we de effectiviteit van de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg. Minister Bruins reageert later dit jaar inhoudelijk op deze thema's.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600