Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM brengt voor Brabant ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart

In opdracht van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) brengt SiRM de ontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart. We berekenen welke impact ontwikkelingen zoals vergrijzing en organisatorische ontwikkelingen in de regio hebben op de vraag naar en het aanbod van spoedzorg.

Nieuws 16 september 2018

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken ketenpartners afspraken om ervoor te zorgen dat iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. De ketenpartners in het ROAZ ervaren een toenemende druk op de spoedzorgketen.

Het ROAZ wordt in Brabant ondersteund door het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Samen hebben zij besloten om proactief in te spelen op ontwikkelingen die impact hebben op vraag en aanbod in de spoedzorgketen. Op deze manier kunnen zij tijdig inspelen op de ontwikkelingen die op middellange termijn (5 jaar) op hen af komen. 

SiRM modelleert voor deze partijen wat de impact is van deze ontwikkelingen op de vraag- en aanbodzijde van de spoedzorgketen. Wij maken inzichtelijk op welke ontwikkelingen de partijen zelf invloed kunnen uitoefenen en stellen een concept activiteitenplan op met daarin praktische handvatten waarmee de partijen zelf aan de slag kunnen gaan.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600