Kwaliteitsindicatoren
Menu

Samen met ambulancezorg brengt SiRM zorgcoördinatie in de spoedzorgketen een stap verder in Oost-Nederland

In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland heeft SiRM een advies opgesteld over zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. Niet alle burgers ontvangen passende spoedzorg omdat de organisatie van de spoedzorgketen op dit moment niet optimaal is. Zorgcoördinatie kan hiervoor oplossingen bieden.

Nieuws 18 juni 2018

De huidige spoedzorgketen is op dit moment niet optimaal: Er zijn verschillende loketten voor dringende zorgvragen, er is geen actuele informatie over patiënten of over de beschikbare capaciteit van spoedzorg op een centraal punt beschikbaar en de keten van spoedzorgaanbieders werkt suboptimaal. Tegelijkertijd observeren we dat de spoedzorgketen onder druk staat. De vraag naar spoedzorg neemt toe, terwijl er waarschijnlijk niet voldoende spoedzorgverleners zijn om deze toename te verwerken.

Zorgcoördinatie kan een oplossing bieden voor de uitdagingen in de spoedzorg. Zorgcoördinatie betekent één loket, actuele informatie over patiënten en de capaciteit van spoedzorg, en een gesmeerde spoedzorgketen. Huisartsenspoedzorg, acute wijkverpleegkundige zorg, acute ggz en ambulancezorg voeren in een zorgcoördinatiecentrum (ZCC) gezamenlijk regie over dringende spoedzorgvragen totdat opvolging is geregeld of zelfmanagementadvies is gegeven. Personeel en voertuigen van het ZCC zijn waar mogelijk uitwisselbaar. 

SiRM heeft bij het schrijven van het document gebruik gemaakt van bestaande beleidsstukken van de RAV’s en Ambulancezorg Nederland (AZN). We baseren ons daarnaast op inzichten uit circa 35 interviews met ketenpartners zorg, ketenpartners openbare orde en veiligheid (OOV), zorgverzekeraars en medewerkers van de RAV’s.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600