Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM draagt met artikel in Medisch Contact bij aan oplossingen aanbod acute zorg

Het oplossen van drukte op de SEH vraagt om een combinatie van interventies die in samenhang aangrijpen op de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Samen met auteurs die op de SEH werken doet Saskia van der Erf - partner van SiRM - in Medisch Contact een voorzet voor een deltaplan, een samenhangend cluster van maatregelen om de problemen in te perken.

Nieuws 10 februari 2018

Overmatige drukte op de SEH, ofwel ‘crowding’, is een omvangrijk en groeiend probleem. Het bestaat niet alleen in landen als de VS, Canada en Australië, maar speelt ook in Europese landen. SEH-crowding wordt gedefinieerd als ‘de situatie waarbij de vastgestelde behoefte aan spoedeisende hulp de beschikbare middelen voor patiëntenzorg op de spoedeisende-hulpafdeling, het ziekenhuis of beide overschrijdt’. In Nederland krijgt SEH- crowding veel aandacht sinds de ‘Brandbrief Regionale spoedzorg – de rek is eruit’, een noodkreet die ook in andere delen van Nederland werd herkend. De onlangs gepubliceerde ‘Marktscan acute zorg’ van de NZa geeft eveneens aan dat de druk op ambulancediensten, SEH’s en huisartsenposten toeneemt.

De oplossingen die in de media en ook in de marktscan van de NZa worden genoemd, richten zich veelal op individuele oorzaken van crowding. Dit doet geen recht aan de complexiteit van het probleem. Individuele interventies lossen het probleem niet op. De auteurs stellen een nationaal deltaplan voor om de gehele acute zorgketen te versterken, met interventies op het gebied van de instroom, de doorstroom en de uitstroom.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600