Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM ondersteunt beroepsverenigingen bij verduidelijken beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg

SiRM ondersteunt beroepsverenigingen bij het verduidelijken van de beroepenstructuur voor de psychologische en pedagogische zorg. In voorbereiding hierop inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod van zorg in alle domeinen waar psychologische en pedagogische zorg geleverd wordt.

Nieuws 6 mei 2019

Uit de inventarisatie die SiRM uitvoerde in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP volgt dat de huidige beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor professionals niet duidelijk is. Er bleek een sterk gedeelde ambitie om de beroepenstructuur te verduidelijken, om professionals zo beter te ondersteunen bij het tijdig en adequaat (door)verwijzen van cliënten naar passende psychologische en pedagogische zorg.

De beroepsverenigingen slaan nu de handen ineen om een gezamenlijke visie op de beroepenstructuur te ontwikkelen, waarbij de hulpbehoefte van de cliënt en zijn naaste het startpunt vormt. SiRM zal partijen de komende twee jaar ondersteunen bij het opstellen van een voorstel voor de beroepenstructuur dat als advies aan de minister van VWS overhandigd zal worden.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600