Kwaliteitsindicatoren
Menu

Rapport SiRM en PPMC over meerkosten Fair Practice Code in culturele sector aangeboden aan minister OCW

In opdracht van Kunsten '92 onderzocht SiRM samen met PPMC (Paul Postma Marketing Consultancy) dat de minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector € 25,4 miljoen in 2021 bedragen. Het rapport is op 16 mei 2019 door Kunsten '92 aangeboden aan minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuws 16 mei 2019

Onderdeel van de 'Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017 - 2023' is de sectorbrede toepassing van de Fair Practice Code. Deze is bedoeld als een normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector. Omdat inzicht in de minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code ontbrak, vroeg Kunsten '92 aan SiRM en PPMC om dit te onderzoeken.

De minimale meerkosten van de Fair Practice Code (loonpeil 2021) bedragen in totaal € 25,4 miljoen. Dit is 4% van de personele lasten in de sector. Daarnaast vergt het € 64,7 miljoen (10% van de personele lasten) om de beloning van de werkenden in de onderzochte delen van de culturele en creatieve sector tussen 2017 en 2021 gelijke tred te laten houden met de rest van de economie. Dit is een cruciale voorwaarde voor fair practice.

Het volledige rapport is op 16 mei 2019 aangeboden aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600