Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM onderzoekt regulering warmtenetten

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt SiRM de regulering van warmtenetten.

Nieuws 18 juli 2018

Warmtenetten zullen een steeds groter aandeel van de verwarmingscapaciteit leveren. Daarmee kan duurzame warmte geleverd worden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Warmtenetten zijn ook een goed alternatief voor verwarming met gas.

Warmtenetten worden nu gereguleerd met het ‘niet-meer-dan-anders’ principe, ofwel gasreferentie. Huishoudens betalen voor verwarming via een warmtenet niet meer dan als ze met gas zouden verwarmen. De 'gasreferentie' wordt minder relevant gegeven het beleid om minder gas uit Groningen te gebruiken. Bovendien nemen uitgaven van huishoudens aan gas toe, mede door hogere belastingen.

SiRM - Strategies in Regulated Markets, doet onderzoek en adviseert op gereguleerde markten zoals zorg, netwerksectoren en cultuur. 

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600