Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM onderzoek naar tariefregulering warmtenetten naar Tweede Kamer gestuurd

De tariefstelling van warmtenetten gaat veranderen. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht SiRM hoe dat zou kunnen.

Nieuws 8 februari 2019

Als een warmtenet er eenmaal ligt, heeft het karakteristieken van een natuurlijk monopolie en is misbruik van marktmacht door een warmtebedrijf denkbaar. Daarom worden tarieven voor (klein)verbruikers gereguleerd. Dat gebeurt nu met de gasreferentie. Door het beleid om minder aardgas in te zetten en hogere belasting op aardgas te heffen, wordt dit op termijn minder relevant. EZK heeft daarom SiRM gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieven.

Door de heterogeniteit van de sector is het reguleren van tarieven voor kleinverbruikers van warmtenetten zeer complex. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van een warmtenet. In sommige situaties is het lastig voldoende warmteproductie te vinden. Warmtebedrijven ondervinden in sommige fases van aanleg en exploitatie van het warmtenet wel enige mate van concurrentie, of dat kan in de toekomst ontstaan. Concurrentie ‘op’ het net, zoals bij elektriciteit- en gasnetten, is bij warmtedistributienetten voor kleinverbruikers vrijwel nooit mogelijk. De impact van eventuele ‘third party access’ voor kleinverbruikers is beperkt.

In dit rapport vergelijken we drie manieren van reguleren aan de hand van een afwegingskader. We concluderen dat er niet één manier van reguleren het beste scoort op het afwegingskader. Maatwerk voor reguleren is gewenst. De manieren van reguleren hebben ieder hun voor- en nadelen en mogelijk zijn hybride vormen gewenst.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600