Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM ontwikkelde Versnellingsagenda voor Juiste Zorg op de Juiste Plek voor vier aandoeningen

SiRM heeft in opdracht van de hoofdlijnenakkoordpartners Medisch Specialistische Zorg versnellingsagenda’s opgesteld voor vier aandoeningen. Voor deze aandoeningen zijn al landelijke afspraken gemaakt over wat de Juiste Zorg op de Juiste Plek is en hoe deze in te richten. In de versnellingsagenda’s beschrijven we acties die partijen kunnen oppakken om de uitvoering daarvan te versnellen.

Nieuws 9 mei 2019

In opdracht van de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie, heeft SiRM versnellingsagenda’s opgesteld voor pijn op de borst, perifeer arterieel vaatlijden, artrose van de knie en heup en (röntgenfoto’s bij) acute buikklachten. Voor deze aandoeningen is de afgelopen jaren landelijk al afstemming bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden. De toepassing van deze afspraken in de dagelijkse praktijk kan een zetje gebruiken.

In de Versnellingsagenda’s beschrijven we acties die partijen landelijk, in regionaal verband óf in het ziekenhuis kunnen oppakken om de stap naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ te maken. Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties gaan nu gezamenlijk enkele actiepunten uitwerken en in de praktijk uitvoeren.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600