Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM review van voorstel tariefregulering van vijf warmtebedrijven naar Tweede Kamer gestuurd

De Minister van Economische Zaken en Klimaat stuurde op ## een brief over de regulering van warmtebedrijven naar de Tweede Kamer. Daarin wordt ook de SiRM review van voorstellen voor tariefregulering van vijf warmtebedrijven besproken.

Nieuws 4 februari 2020

Warmtenetten zullen belangrijker worden in Nederland. Dat volgt uit het Klimaatakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd om de CO2 uitstoot in de bebouwde omgeving te verminderen.

Warmtenetten hebben veel karaktertrekken van een natuurlijk monopolie. Daarom maakt men zich zorgen over de hoogte van de tarieven en de efficiëntie van warmtebedrijven. Deze tarieven zijn nu gemaximeerd met het 'niet-meer-dan-anders' principe: Een woonhuis verwarmen met een warmtenet mag niet meer kosten dan met gas. Deze referentie wordt steeds minder relevant, bovendien nemen de belastingen op gas toe. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe manier van tariefregulering.

Na een vooronderzoek van SiRM, deed Oxera nader onderzoek naar tariefregulering. Als reactie daarop stellen vijf warmtebedrijven voor om te werken met 'op kosten gebaseerde rendementsregulering'. Onze review beschouwt het voorstel van de vijf warmtebedrijven. Uitgangspunt daarbij is de voorzien marktordening met door gemeenten aangewezen warmtekavels waarop één warmtebedrijf actief is.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600