Kwaliteitsindicatoren
Menu

Voor AZN onderzocht SiRM de rol van triagesystemen bij de recente toename van spoedinzetten

Triagesystemen spelen geen rol bij de toename in het aantal spoedinzetten vanaf 2015. Deze recente toename wordt bijna volledig veroorzaakt door een toename van 112-meldingen. Dit concludeert SiRM op basis van kwantitatief onderzoek.

Nieuws 4 mei 2019

In het publieke debat is meerdere keren geopperd dat er een verband is tussen de toename van ambulance-inzetten en het gebruik van triagesystemen. AZN voerde daarom in 2016 een enquête uit in de sector, om te verkennen wat mogelijke oorzaken zijn van de toename van ambulance-inzetten. Het gebruik van triagesystemen lijkt één van de oorzaken voor de toename. Het is niet duidelijk in welke mate de triagesystemen bijdragen aan de toename van spoedinzetten ten opzichte van de andere ontwikkelingen. AZN heeft SiRM – Strategies in Regulated Markets – daarom gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de rol van triagesystemen bij de toename van spoedinzetten, dat wil zeggen A1- en A2-ritten. Daarnaast heeft SiRM onderzocht of de kans op een spoedinzet overeenkomt in NTS- en ProQA-regio’s en of, en zo ja hoe, deze kans over de tijd is veranderd.

We concluderen dat triagesystemen geen rol spelen bij de toename in spoedinzetten voor 112-meldingen vanaf 2015. Deze toename wordt bijna volledig veroorzaakt door een toename van 112-meldingen.

We constateren daarnaast dat het soort triagesysteem wel invloed heeft op de kans op een spoedinzet. Ten slotte signaleren we dat keteninformatie nodig is om de bevindingen uit onze kwantitatieve analyses aan te vullen en verder te kunnen duiden.

Om tot deze conclusies te komen hebben we eerst een kwalitatieve en vervolgens een kwantitatieve analyse uitgevoerd. Voor de kwantitatieve analyse hebben we bij acht regio’s (vier NTS- en vier ProQA-regio’s) meldings-, triage- en ritgegevens uitgevraagd voor de jaren 2015, 2016 en 2017. We hebben het onderzoek alleen kunnen richten op deze jaren, omdat eerdere gegevens van te lage kwaliteit zijn om kwantitatieve analyses op uit te voeren. We hebben daarom niet kwantitatief kunnen onderzoeken wat het effect van de introductie van triagesystemen was op het aantal spoedinzetten.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600