Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onze aanpak

Zoekt uw organisatie hoogwaardig advies voor het bepalen van de strategie of voor het ontwikkelen van nieuw beleid? Of wilt u samen met partners uit de sector advies over het verbeteren van de dienstverlening aan patiënten? Dan is SiRM de aangewezen partij om u hierbij ondersteuning te bieden.

SiRM staat voor zorgvuldigheid. Onze consultants doorgronden de uitdagingen waarvoor u staat. Wij ontwikkelen zogenoemde ‘expertadviezen’ vaak voor afzonderlijke opdrachtgevers. Daarnaast verzorgen wij ‘breed gedragen adviezen’. Dit zijn opdrachten die we meestal uitvoeren op verzoek van diverse partijen.

Onze expertadviezen

Wij ontwikkelen expertadviezen die opdrachtgevers in staat stellen om beslissingen te nemen over hun strategie of beleid. Onze expertadviezen zijn gebaseerd op verschillende soorten analyses, die wij afzonderlijk of in combinatie voor u uitvoeren. Op basis van deze analyses krijgt u van ons onafhankelijk advies over de vraag die u stelt. We zetten de verschillende soorten analyses die wij uitvoeren kort voor u op een rij.

Kwantitatieve analyses

Onze consultants kunnen met omvangrijke datasets werken om tot betrouwbare conclusies en relevante inzichten te komen. Wij hebben mensen in huis met de deskundigheid voor het analyseren van big data. Zij hebben een achtergrond in wiskunde, econometrie, natuurkunde en gezondheidseconomie. Zij hebben ervaring met analyses in de zorg, uitgevoerd in onder meer Excel, Stata of R. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau. U kunt ons ook vragen om op te treden als een zogeheten ‘Trusted Third Party’ (TTP).

Economische analyses

Onze economische en bedrijfseconomische analyses, bieden u richtinggevende informatie voor uw strategie of beleid. Indien wij aannames of schattingen doen dan zijn deze altijd robuust en kwantitatief onderbouwd. We worden vaak ingeschakeld om schattingen te doen juist wanneer andere informatie niet voor handen is.

Conceptuele analyses

We helpen u om inzicht te krijgen in het complexe Nederlandse zorgstelsel. Wij doen dat door het zorgstelsel uit te splitsen naar overzichtelijke elementen die samen het zorgstelsel vormen. We gebruiken daarbij onze expertise op het gebied van financiering en bekostiging, mededinging en regulering.

Beleidsevaluaties

Wij hebben ruime ervaring met zorgvuldige analyses van beleid. Op basis van deze evaluaties geven wij u praktische aanbevelingen waarmee u richting kunt geven aan uw toekomstige beleid.

Onze breed gedragen adviezen

SiRM begeleidt partijen met verschillende belangen om te komen tot een breed gedragen advies. Wij structureren de discussie tussen de betrokken partijen en voeden die mede op basis van interviews en onze eigen analyses. De rol van SiRM gaat verder dan het faciliteren van de discussie tussen de betrokken stakeholders. Wij denken nadrukkelijk ook inhoudelijk mee en dragen eigen ideeën aan. Onze gedragen adviezen zijn gebaseerd op diverse soorten analyses. Wij zetten die analyses kort voor u op een rij.

Zorgpad analyses

Dit zijn analyses waarin patiënten centraal staan en wij het ‘zorgpad’ van deze patiënten in kaart brengen. Wij inventariseren voor u de gedeelde belangen van de partijen die bij het zorgpad betrokken zijn en kunnen op basis daarvan ideeën aandragen voor het leveren van goede en efficiënte zorg.

Value Based Health Care analyses

We ondersteunen opdrachtgevers bij de transitie naar het leveren van waarde-gedreven zorg. Waarde-gedreven zorg gaat uit van het principe dat iedere euro besteed aan de zorg zoveel mogelijk waarde voor patiënten moet toevoegen. Deze waarde kan worden verhoogd als we ons concentreren op uitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn. Bij waarde-gedreven zorg is het uiteindelijke doel: hogere patiëntwaarde tegen gelijke of lagere kosten.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600