Director  ⎯  Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
Director ⎯ Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
“Snel de kern van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en discussies doorgronden, daar word ik blij van. Vervolgens stel ik, met oog voor verschillende belangen, praktische adviezen op, zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.”

Geraline leidt bij SiRM trajecten, waarbij partijen samen tot een nieuwe strategie of werkwijze moeten komen en veel belangen spelen. Ze weet hierbij snel de inhoud te doorgronden en tot de kern te komen. Geraline verbindt partijen en stelt toegankelijke en gedragen adviezen op.

Geraline werkt sinds 2013 bij SiRM. Hier levert zij vol enthousiasme een maatschappelijke bijdrage door heldere en gedragen adviezen op te stellen. Ze is analytisch sterk en heeft snel inzicht in complexe materie.

Geraline studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en rondde cum laude haar masterspecialisatie in het beleid en de organisatie van de zorg af. Zij weet bij ingewikkelde vragen, waarbij veel belangen spelen, snel de kern van de discussie te doorgronden, hierin te bemiddelen en een voorstel te doen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Hiermee helpt Geraline partijen in het vinden van richting en structuur.

Bij SiRM is Geraline projectleider van projecten in de zorg, het sociaal domein en in de cultuursector. Opdrachtgevers zijn onder andere regionale zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en brancheorganisaties, zorgverzekeraars en ministeries.

Projecten van Geraline Boonzaaijer

Geraline heeft onder andere gewerkt aan onderstaande projecten.

Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Project 26 oktober 2023
Toekomst opleiding podotherapie
Project 14 april 2023
Verbeterde samenwerking rond crisisbeoordelingen in Limburg-Noord
Project 3 april 2023
Intensivering samenwerking in de geboortezorg in regio Zwolle
Project 13 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Project 30 januari 2023
Ondersteuning bij totstandkoming Integraal Zorgakkoord (IZA)
Project 27 januari 2023
Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda
Project 14 december 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022
Monitor en advies casuïstiektafels hoogcomplexe ggz
Project 15 april 2022
Evaluatie van het instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA's) in de zorg
Project 16 december 2021
Een andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Project 18 oktober 2021
Contractering in de jeugdhulp
Project 31 augustus 2021
Vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg
Project 27 oktober 2020
Programma voor toekomstbestendige spoedzorg in de Bossche regio
Project 13 maart 2020
Verbetering van wachttijdbegeleiding in de ggz
Project 1 mei 2019
Lokaal meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Project 1 februari 2018
Kwaliteitskader voor partijen in de spoedzorgketen
Project 18 januari 2018
Model verbeteren melding van personen met verward gedrag
Project 1 november 2017
Model passend vervoer voor personen met verward gedrag
Project 1 oktober 2017
Ontwikkeling van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP)
Project 1 maart 2017
Evaluatie van overheveling van geneesmiddelenbudget naar het ziekenhuis
Project 1 april 2016