Consultant
Consultant
“Met veel enthousiasme en een creatieve insteek draag ik graag bij aan het oplossen van uitdagende maatschappelijke vraagstukken.”

Jet wordt enthousiast van werken aan oplossingen voor de uitdagende en gevarieerde vraagstukken in de zorg. Met haar creatieve en kwantitatieve kijk werkt ze aan het best mogelijke eindresultaat voor de complexe uitdagingen.

Jet heeft zich breed ontwikkeld door het afronden van de Bachelor Klassiek Viool aan het ArtEZ Conservatorium, de Bachelor Technische Bedrijfskunde en de Master Health Sciences aan de Universiteit Twente. Tijdens haar bachelor afstudeeropdracht bij Ziekenhuisgroep Twente heeft ze zich gericht op het optimaliseren van een zorgproces. Door deze ervaring werd Jet enthousiast over de gezondheidszorg en heeft zij zich verder ontwikkeld in deze sector. Als master afstudeeropdracht heeft Jet voor Integraal Kankercentrum Nederland oncologienetwerken in kaart gebracht door middel van kwantitatieve analyse. Jet heeft als violist kennis van en affiniteit met de cultuursector.

Sinds november 2021 werkt Jet bij SiRM waar zij met haar brede ontwikkeling en enthousiasme voor de zorgsector bijdraagt aan het oplossen van complexe vraagstukken.