Kwaliteitsindicatoren
Menu

Museumcijfers 2014

De Museumvereniging brengt jaarlijks de publicatie Museumcijfers uit. Dit jaar heeft SiRM daaraan een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de belangrijkste trends en een verdiepingsslag waarin zowel aandacht wordt geschonken aan de sterk uiteenlopende ontwikkelingen bij grote, middelgrote en kleine musea als aan de effecten van overheidsbezuinigingen.

De belangstelling voor musea blijft toenemen, in 2014 brachten mensen bijna 26 miljoen bezoeken aan een museum, een stijging van 2,7 miljoen. Ondanks deze stijging heeft een grote groep musea – in het bijzonder de kleine en middelgrote musea ‑ het moeilijk door sterk teruglopende overheidssubsidies en loopt hierdoor meer en meer in de rode cijfers. Een kleine groep van grote musea doet het echter uitstekend. Sectorbreed zijn musea er tussen 2011 en 2014 in geslaagd het aantal bezoeken en hun eigen inkomsten met respectievelijk 31% en 29% te vergroten, ondanks de economische crisis.

Tegelijkertijd wordt de druk op een grote groep van kleinere musea opgevoerd; hoewel zij hun eigen inkomsten weten te verhogen en er in slagen hun lasten te verlagen, is dit niet voldoende om de subsidiedaling op te vangen. De subsidiedalingen (70% van de musea heeft hiermee te maken) zijn vooral het gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Met of zonder subsidiedaling, musea weten meer eigen inkomsten te verwerven. De inkomsten uit entreegelden zijn de belangrijkste bron, maar ook opbrengsten uit horeca, winkel en sponsoring dragen hieraan bij.

Musea met een subsidiekorting brengen ook hun lasten terug, vooral in bedrijfsvoering, ook al slagen ze er daarmee niet in de klappen van de bezuinigingen volledig op te vangen. 

Geschreven door

Rene Goudriaan
drs. René Goudriaan
Associate partner
Vooral actief in Langdurige zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Kunst en cultuur
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600