Kwaliteitsindicatoren
Menu

Nabije Zorg

De rol van ziekenhuizen verandert. Zorg leveren nabij de patiënt - waar dat kan - wordt steeds belangrijker.

SiRM heeft voor de NVZ met ruim 40 stakeholders gesproken over nabije zorg. Gecombineerd met literatuuronderzoek en eigen analyses vormde dit de inhoudelijke component van de invitational conference ‘Nabije zorg’ van de NVZ-vereniging van ziekenhuizen in december 2012.

Tijdens de invitational conference is met behulp van stemkastjes geïnventariseerd wat de verwachtingen zijn voor de groei in de zorgvraag het komende decennium. De nabije zorg is tijdens de invitational conference besproken in drie delen.

  1. De noodzaak voor optimale spreiding is groot omdat de vraag naar nabije zorg sterk toeneemt en bovendien verandert. Dit komt allereerst omdat het aantal mensen dat een beroep doet op nabije zorg toeneemt vanwege de vergrijzing en de prevalentie van chronische aandoeningen. Ten tweede verandert de patiënt omdat hij steeds hogere eisen stelt aan de zorg en tot steeds hogere leeftijd mobiel en sociaal actief wil blijven. Ten derde nemen de medisch-technologische mogelijkheden steeds verder toe. Het zorgaanbod zal zich moeten aanpassen om die ‘nieuwe’ patiënten hoge kwaliteit te blijven leveren. Daarnaast moet de nabije zorg doelmatig worden georganiseerd om de stijgende kosten voor de maatschappij draagbaar te houden. Waarschijnlijk zullen we steeds meer aan zorg uitgeven, maar het maatschappelijk draagvlak daarvoor dreigt kleiner te worden als niet effectief en efficiënt gewerkt wordt. Bovendien is een efficiëntieslag nodig om de zorgvraag überhaupt te kunnen bemensen en verwerken. Dat wordt nog versterkt doordat de kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld acute zorg en geboortezorg worden aangescherpt.
  2. De rol van ziekenhuizen verandert. Van hen wordt verwacht dat zij minder mensen behandelen. Zowel medisch als organisatorisch is dat mogelijk en kan het bijdragen aan de kwaliteit van leven. Voor chronische en acute zorg wordt wereldwijd geëxperimenteerd met nieuwe manieren om de zorg te organiseren. Doel is om de patiënten zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam hun leven te laten leiden. Als zorg dan toch nodig is, wordt deze zo toegankelijk en kwalitatief mogelijk geleverd.
  3. Zorgvraag en zorgaanbod moeten bij elkaar komen. De manier waarop dat gebeurt, gaat de komende jaren waarschijnlijk sterk veranderen. Daarbij is er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing beschikbaar. Lokale vraag- en aanbodaspecten bepalen hoe de optimale organisatorische en geografische spreiding eruit ziet. De enorme opgave noopt tot innovatie. Verschillende zorgaanbieders innoveren al, maar bredere navolging is nodig. Cruciaal daarbij zijn transparantie van kwaliteit en ruimte voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om te experimenteren met verschillende manieren van bekostiging.

Geschreven door

Jan-Peter Heida
Jan-Peter Heida
Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600