Kwaliteitsindicatoren
Menu

Ondersteuning en infrastructuur huisartsenzorg eerste lijn

VWS, InEen, de LHV en ZN hebben SiRM en Common Eye gevraagd onderzoek te doen naar de benodigde functies en infrastructuur voor ondersteuning van de huisartsenzorg (en daarmee samenhangende eerstelijnszorg) en de mogelijke manieren om die te organiseren en bekostigen.

In het Bestuurlijk Akkoord dat het ministerie van VWS in 2013 gesloten heeft met zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van huisartsen- en multidisciplinaire zorg is opgenomen dat “verdere versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn een noodzakelijke randvoorwaarde is voor het verder ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande eerstelijnszorg”.

In dit kader hebben VWS, InEen, de LHV en ZN SiRM en Common Eye gevraagd onderzoek te doen. De volgende onderzoeksvragen zijn gesteld:

  1. Als we – denkend vanuit patiënt en professional – de eerstelijnszorg willen versterken, wat helpt daar dan bij in termen van functies, organisatie- en samenwerkingsvormen en bekostigingsmogelijkheden?
  2. Wat zijn richtinggevende kaders voor het wat (welke functies), het hoe (organisatie- en samenwerkingsvormen) en de bekostiging, die helpen bij het realiseren van de versterking van de eerstelijnszorg? In het onderzoek is informatie verzameld door middel van literatuuronderzoek en circa 30 intensieve (groeps)interviews met diverse spelers in de eerste lijn.

De werkzaamheden zijn aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van InEen, de LHV en ZN. In twee werkconferenties van een halve dag hebben circa 25 personen uit de sector meegedacht en meegewerkt aan de (tussen)resultaten.

Eind 2014 is de rapportage opgeleverd aan het ministerie van VWS.

Geschreven door

Geraline Boonzaaijer
Geraline Boonzaaijer MSc
Senior consultant
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Acute zorg
Bekijk profiel
Jan-Peter Heida
dr. Jan-Peter Heida
Partner
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600