Kwaliteitsindicatoren
Menu

Marktordening ambulancezorg

SiRM heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar twee scenario’s voor de marktordening van ambulancezorg.

Een belangrijke observatie was dat het merendeel van de geïnterviewden tevreden is met de huidige manier van werken in de ambulancezorg. Men vindt de ambulancezorg van hoge kwaliteit en ervaart weinig problemen. Bijna alle partijen hebben aangegeven het liefste door te gaan met het huidige beleid.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de belangrijkste pijlers waar het toekomstige systeem op gebaseerd dient te zijn. Deze pijlers moeten ongeacht het gekozen scenario gewaarborgd worden onder normale omstandigheden, maar ook ten tijde van rampen en crises. Het is belangrijk dat ambulancezorg “zorg” blijft en niet enkel “vervoer”. Hierdoor blijft het mogelijk om patiënten bijvoorbeeld op locatie te behandelen.

Ook de ontwikkelingen in het veld moeten meegenomen worden in het nieuwe beleid. Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld concentratie van ziekenhuiszorg, het steeds meer samengaan van SEH’s en HAP’s, samenwerking van RAV’s met andere mobiele acute zorgverleners, het opschalen van de meldkamer en technologische ontwikkelingen. Bij het opschalen van de meldkamer moet goed nagedacht worden wie er verantwoordelijk is. Geïnterviewden geven aan dat de verantwoordelijkheid van de meldkamer na opschaling het beste onder de RAV kan blijven vallen.

De resultaten zijn besproken met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De Minister heeft besloten om de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) te verlengen tot en met eind 2019. Dit werd ondersteund door zowel AZN als ZN.

Geschreven door

Jan-Peter Heida
dr. Jan-Peter Heida
Partner
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600